ئابونېنت شىفىرىنى قايتۇرۇپ كېلىش

   ئەزا نومۇرىڭىزنى تولدۇرۇڭ

شىفىرنى قايتۇرۇپ كېلىش ئۇسۇلى

مەخپىي شىفىرىنى قايتىدىن ئورنىتىڭ